UITDAGING

UITDAGING

UITDAGING

Welke uitdaging ervaar je op dit moment?
Je voelt je strijdvaardig en bereid om de uitdaging aan te gaan.
Toch ervaar je enige twijfel. Oude pijn van ooit steekt de kop op.
Toen is het niet goed gegaan.
“Waarom zou het nu anders zijn?”
Puur omdat jij je bereid hebt verklaard om te kiezen voor de
energie van de Nieuwe Aarde.
Om van daaruit met geheel nieuw zicht de situaties van dit moment aan te gaan.
Met opgeheven hoofd weet je de juiste toon aan te slaan.
Het zal precies gaan zoals het goed voor jou is.