HELDERZIEN

HELDERZIEN

HELDERZIEN

Je ziet helder en bent nu bereid jouw beelden en inzichten serieus te nemen.
Voor langere tijd waren het eerder schimmen die aan je verschenen.
Je werd er als het ware van afgehouden en de twijfel was groot. Nu weet je dat het waar is.
Als geen ander vertrouw jij NU op jouw Helder-Zien.
Je zult andere keuzes maken die vanaf NU dichtbij jouw eigen Hartfrequentie liggen.