3e Oog Chakra

3e Oog Chakra

3e Oog Chakra

Je ziet helder en bent nu bereid jouw beelden en inzichten serieus te nemen. Voor langere tijd waren het eerder schimmen die aan je verschenen. Je werd er als het ware van afgehouden en de twijfel was groot. Nu weet je dat het waar is. Als geen ander vertrouw jij NU op jouw helder-zien. In combinatie met de zachtheid waar je nu voor openstaat, zal alles zoveel liefdevoller gaan stromen. Geniet ervan laat het in alle rust over je en door je heenkomen. Je zult andere keuzes maken die vanaf NU dichtbij jouw eigen Hartfrequentie liggen. Neem jezelf serieus.